Blog podatkowy

Informacje oraz artykuły dotyczace zmian w przepisach 

Nowe deklaracje ZUS

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przygotować się na zmianę obowiązujących formularzy ZUS. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia wprowadzający nowe wzory druków. Zmianie ulegną dwa najczęściej używane...

czytaj dalej

Rachunek VAT – co można z niego opłacać?

Przedsiębiorcy mogą z rachunku VAT korzystać na bieżąco – nie muszą przetrzymywać zgromadzonego tam podatku aż do chwili, gdy podatek naliczony wykażą w deklaracji VAT. Jednym z celów, w związku z którymi można dysponować rachunkiem VAT jest – jak wskazuje art. 62b...

czytaj dalej

Zaświadczenia ZUS – bez wizyty w ZUS

Zaświadczenia z ZUS będą generowane automatycznie w formie elektronicznej, a ich uzyskanie nie będzie wymagać składania żadnych wniosków. Każdy przedsiębiorca wygeneruje taki dokument samodzielnie. Została uruchomiona usługa samodzielnego generowania zaświadczeń i...

czytaj dalej

Biała lista od 1 września 2019 r.

Przypomnijmy, że już 1 września br. wchodzi w życie nowa baza podatników VAT (tzw. biała lista). Zostanie ona udostępniona w formie elektronicznej i będzie aktualizowana na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Nowe przepisy zakładają, że w przypadku gdy...

czytaj dalej

Praca za granicą na umowę o pracę a rozliczenia w Polsce

Składki ZUS Pracownik sam zgłasza się do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem 01 25 xx. Dodatkowo wypełnia on formularz ZUS ZAA, w którym podaje adres podmiotu zagranicznego, z którym zawarł porozumienie uprawniające go do...

czytaj dalej

Nie będzie konsekwencji za JPK za lipiec 2019 po terminie

Z powodu zmiany certyfikatu klucza do wysyłki JPK_VAT tuż przed ustawowym terminem wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego za lipiec i trudności z przekazaniem pliku w poniedziałek 26 sierpnia, resort finansów nie będzie karał za pliki JPK_VAT dostarczone po terminie....

czytaj dalej

Nowe obowiązki dotyczące kas fiskalnych od maja 2019 roku

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej, zobowiązani są do: zapoznania osób prowadzących ewidencję na kasie fiskalnej (tj....

czytaj dalej

Samochód osobowy w firmie 2019

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych. W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (m.in. ewidencja przebiegu) kosztem nadal jest 100% wydatków eksploatacyjnych. W przypadku aut osobowych...

czytaj dalej

Kasa fiskalna a zawieszenie działalności

Od 1 maja 2019 r. podatnicy nie mają obowiązku dokonywania technicznego przeglądu kas, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Warunkiem jednak jest, aby w tym okresie nie prowadzili ewidencji. Jest to konieczne dopiero po wznowieniu działalności...

czytaj dalej

Dofinansowanie z urzędu pracy

Jednym z najpopularniejszych źródeł dofinansowania działalności gospodarczej od lat są dotacje przyznawane przez urzędy pracy. W ubiegłym roku urzędy na ten cel przeznaczyły ponad 700 tys. zł. Co zrobić, żeby otrzymać dotację? Źródeł finansowania działalności...

czytaj dalej

Zatrudnienie bezprawnie zwolnionego pracownika

W listopadzie 2019 r. wejdą w życie ważne zmiany dla pracodawców jak i pracowników w związku z dalszym zatrudnianiem bezprawnie zwolnionego pracownika. Już na etapie wyroku sądu I instancji zwolniony pracownik wróci do pracy. Obecnie musi czekać na prawomocne...

czytaj dalej

Minimalna emerytura w 2019 r.

Warunki otrzymania emerytury minimalnej zostały określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wynosi ona 1030 zł brutto. Wysokość emerytury zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE....

czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o VAT

29 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Większość zmian wejdzie w życie 1 września 2019 r. Zmiany dot. zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym...

czytaj dalej

Ryczałt dla informatyka – 8,5% czy 17%?

O możliwości zastosowania stawki 8,5% ryczałtu decyduje klasyfikacja usługi. Wyższą 17% stawkę ryczałtu stosuje się do usług: - związanych z doradztwem dotyczącym sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), - związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), - objętych...

czytaj dalej

Bilety lotnicze w kosztach działalności

Zakup biletów lotniczych na cele działalności gospodarczej (np. w celu odbycia zagranicznej podróży służbowej związanej z wizytą u klienta, szkoleniem etc.) może stanowić koszt uzyskania przychodu. Po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie...

czytaj dalej

Zmiana danych przedsiębiorcy – gdzie należy to zgłosić?

Obecnie aktualizację danych zgłasza się na jednym formularzu CEIDG-1, gdzie wystarczy zaznaczyć jedynie wybrane pola dotyczące dziedziny aktualizacji i uzupełnić podając nowe dane. Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG nie muszą oddzielnie aktualizować danych w każdej z...

czytaj dalej

Brak PITu dla młodych (dotyczy również studentów)

Jest to nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26. roku życia. Dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy...

czytaj dalej

Progi podatkowe w 2020 r.

Ministerstwo Finansów wprowadza zmiany w progach podatkowych (skali podatkowej PIT). Na początku 2020 roku (a być może jeszcze w 2019 r.) pojawi się nowy próg podatkowy, w wysokości 17%, dla dochodów z pracy do wysokości 42 764 zł. Nowa skala podatkowa w 2020 roku...

czytaj dalej

Kontakt

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

profiniks@gmail.com

604 109 906 lub 22 675 12 95

Kąty Grodziskie 111, 03-289 Warszawa

godziny otwarcia: 8.30 - 18.00