Blog podatkowy

Informacje oraz artykuły dotyczace zmian w przepisach 

Zmiana kasy na kasę on line a ulga podatkowa

Ulga przy zmianie kasy fiskalnej tradycyjnej na kasę on line przysługuje tylko niektórym branżom i tylko przy zamianie przymusowej. Korzystanie z nowego rodzaju kas fiskalnych zmusza podatników do zakupu i rezygnacji z dotychczasowej, tradycyjnej formy...

czytaj dalej

Zmiany w podatkach 2019/2020

Od sierpnia 2019 r. przychody niektórych podatników do granicy pierwszego progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł, są zwolnione z podatku. Podatnicy, którzy nie ukończyli 26 lat i są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie mogą liczyć na spore...

czytaj dalej

Indywidualne rachunki podatkowe – od 2020

Od 1 stycznia 2020 r. opłaty PIT, CIT i VAT będą realizowane za pomocą indywidualnych rachunków podatkowych, tzw. mikrorachunków. Zmiana zaczyna się od PIT-u, CIT-u i VAT-u. Później mikrorachunek będzie rozszerzony na wszystkie zobowiązania podatkowe...

czytaj dalej

Zmiana kodów PKD Spółki w KRS

Każdorazowa zmiana umowy spółki wymaga uchwały i wpisu do rejestru. Wymaga także obecności notariusza. Często zdarza się, że z różnych przyczyn spółka podejmuje nową działalność lub też rezygnuje z poprzednio prowadzonej działalności. Takie zmiany wspólnicy powinni...

czytaj dalej

„Mały ZUS” – projektowane zmiany

„Mały ZUS” to ulga, z której mogą korzystać obecnie przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekraczają poziomu 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit ustalany jest parametrycznie i ulega corocznie zwiększeniu, razem ze wzrostem minimalnego...

czytaj dalej

Powyborcze zmiany 2020

PiS nie wycofał się z zapowiadanego już ponad rok temu zamiaru uchwalenia trzech nowych ustaw o podatkach dochodowych. Nowe ustawy miałyby zastąpić obecne - o PIT i CIT. Ma to być "krótka i zrozumiała ustawa o opodatkowaniu rent i wynagrodzeń, ustawa o nowoczesnych,...

czytaj dalej

Opłaty parkingowe a paragon

Opłaty za parking mogą być księgowane na podstawie faktur oraz biletów z parkometru. Należy pamiętać, że opłat za parking potwierdzonych paragonem nie można zaliczyć do kosztów firmowych. PARAGON  może stanowić dowód księgowy w ściśle określonych przepisami...

czytaj dalej

Ubezpieczenie dziecka

Osoby do 18 roku życia, mają prawo do opieki zdrowotnej niezależnie od tego, czy są ubezpieczone, czy nie. Ustawa mówi, że podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia, co oznacza, że muszą być zgłoszone do ubezpieczenia. Nie ma ono wpływu na wysokość składki na...

czytaj dalej

Renta socjalna 2019

Renta socjalna przeszła w ostatnim czasie istotne zmiany w zakresie wysokości tego świadczenia. Renta socjalna to świadczenie przyznawane przez ZUS osobom pełnoletnim, u których stwierdzono całkowitą niezdolność do pracy (trwałą lub czasową – w przypadku trwałej...

czytaj dalej

Obowiązek zmiany matrycy stawek VAT w kasie fiskalnej

Od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące użytkowania kas fiskalnych. Zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816). Wiele zmian objęło użytkowników wszystkich kas...

czytaj dalej

Nowe deklaracje ZUS

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przygotować się na zmianę obowiązujących formularzy ZUS. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia wprowadzający nowe wzory druków. Zmianie ulegną dwa najczęściej używane...

czytaj dalej

Rachunek VAT – co można z niego opłacać?

Przedsiębiorcy mogą z rachunku VAT korzystać na bieżąco – nie muszą przetrzymywać zgromadzonego tam podatku aż do chwili, gdy podatek naliczony wykażą w deklaracji VAT. Jednym z celów, w związku z którymi można dysponować rachunkiem VAT jest – jak wskazuje art. 62b...

czytaj dalej

Zaświadczenia ZUS – bez wizyty w ZUS

Zaświadczenia z ZUS będą generowane automatycznie w formie elektronicznej, a ich uzyskanie nie będzie wymagać składania żadnych wniosków. Każdy przedsiębiorca wygeneruje taki dokument samodzielnie. Została uruchomiona usługa samodzielnego generowania zaświadczeń i...

czytaj dalej

Biała lista od 1 września 2019 r.

Przypomnijmy, że już 1 września br. wchodzi w życie nowa baza podatników VAT (tzw. biała lista). Zostanie ona udostępniona w formie elektronicznej i będzie aktualizowana na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Nowe przepisy zakładają, że w przypadku gdy...

czytaj dalej

Kontakt

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

profiniks@gmail.com

604 109 906 lub 22 675 12 95

Kąty Grodziskie 111, 03-289 Warszawa

godziny otwarcia: 8.30 - 18.00