Blog podatkowy

Informacje oraz artykuły dotyczace zmian w przepisach 

Paragon z NIP jako faktura uproszczona

Zgodnie z nowymi przepisami, od stycznia 2020 r. paragon zakupu na kwotę brutto do 450 zł, zawierający numer NIP nabywcy, stanowi fakturę uproszczoną. Do takiego paragonu, uznanego za fakturę uproszczoną, nie będzie już konieczności wystawienia dodatkowej...

czytaj dalej

Składki ZUS dla przedsiębiorców – od 1 stycznia 2020 r.

Przedsiębiorcy nie korzystający z ulgi Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy:  3 136,20 zł 1. Składka na ubezpieczenie emerytalne – 19,52%, tj. 612,19 zł2. Składka na ubezpieczenie rentowe – 8,00%, tj. 250,90 zł3. Składka na ubezpieczenie...

czytaj dalej

Zmiany w roku 2020

Wzrost pensji minimalnej - od stycznia 2020 r. pensja minimalna wzrosła do 2600 zł brutto. Ponadto przedsiębiorcy zatrudniający pracowników od wielu lat powinni przygotować się na zmianę w katalogu dodatków, które mogą być wliczane do minimalnej pensji. Oprócz odpraw...

czytaj dalej

Zmiany dotyczące zaliczek na podatek dochodowy

Sposób informowania o dokonanym wyborze W stosunku do lat ubiegłych w 2019 r. zmianie uległ termin zawiadomienia o wyborze przez uprawnionych podatników PIT kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na PIT. Od bieżącego roku podatnicy, którzy wybiorą na dany rok ten...

czytaj dalej

Mały ZUS dla przedsiębiorcy

Od 1 lutego 2020 roku ma wejść w życie przegłosowana właśnie przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Należy pamiętać, że niższe składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...

czytaj dalej

Usługi szkoleniowe zwolnione z VAT

Aby ustalić prawo do zwolnienia z VAT usług szkoleniowych, zasadnicze znaczenie ma art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, w szczególności punkty 26-29 regulujące zwolnienia z podatku działalności edukacyjnej. Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy o VAT ze zwolnienia...

czytaj dalej

BDO z okresem przejściowym

“Papierowy” okres przejściowy BDO ma zostać uruchomione w pełni w 2020 r., jednak do końca 2020 r. będą obowiązywały dotychczasowe przepisy ewidencyjne. Oznacza to, że przez najbliższych kilka lat sprawozdawczość nadal będzie przede wszystkim “papierowa”....

czytaj dalej

BDO od 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwo Środowiska wprowadziło bazę danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Baza została wprowadzona celem...

czytaj dalej

Zmiana kasy na kasę on line a ulga podatkowa

Ulga przy zmianie kasy fiskalnej tradycyjnej na kasę on line przysługuje tylko niektórym branżom i tylko przy zamianie przymusowej. Korzystanie z nowego rodzaju kas fiskalnych zmusza podatników do zakupu i rezygnacji z dotychczasowej, tradycyjnej formy...

czytaj dalej

Zmiany w podatkach 2019/2020

Od sierpnia 2019 r. przychody niektórych podatników do granicy pierwszego progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł, są zwolnione z podatku. Podatnicy, którzy nie ukończyli 26 lat i są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie mogą liczyć na spore...

czytaj dalej

Indywidualne rachunki podatkowe – od 2020

Od 1 stycznia 2020 r. opłaty PIT, CIT i VAT będą realizowane za pomocą indywidualnych rachunków podatkowych, tzw. mikrorachunków. Zmiana zaczyna się od PIT-u, CIT-u i VAT-u. Później mikrorachunek będzie rozszerzony na wszystkie zobowiązania podatkowe...

czytaj dalej

Zmiana kodów PKD Spółki w KRS

Każdorazowa zmiana umowy spółki wymaga uchwały i wpisu do rejestru. Wymaga także obecności notariusza. Często zdarza się, że z różnych przyczyn spółka podejmuje nową działalność lub też rezygnuje z poprzednio prowadzonej działalności. Takie zmiany wspólnicy powinni...

czytaj dalej

„Mały ZUS” – projektowane zmiany

„Mały ZUS” to ulga, z której mogą korzystać obecnie przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekraczają poziomu 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit ustalany jest parametrycznie i ulega corocznie zwiększeniu, razem ze wzrostem minimalnego...

czytaj dalej

Powyborcze zmiany 2020

PiS nie wycofał się z zapowiadanego już ponad rok temu zamiaru uchwalenia trzech nowych ustaw o podatkach dochodowych. Nowe ustawy miałyby zastąpić obecne - o PIT i CIT. Ma to być "krótka i zrozumiała ustawa o opodatkowaniu rent i wynagrodzeń, ustawa o nowoczesnych,...

czytaj dalej

Opłaty parkingowe a paragon

Opłaty za parking mogą być księgowane na podstawie faktur oraz biletów z parkometru. Należy pamiętać, że opłat za parking potwierdzonych paragonem nie można zaliczyć do kosztów firmowych. PARAGON  może stanowić dowód księgowy w ściśle określonych przepisami...

czytaj dalej

Ubezpieczenie dziecka

Osoby do 18 roku życia, mają prawo do opieki zdrowotnej niezależnie od tego, czy są ubezpieczone, czy nie. Ustawa mówi, że podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia, co oznacza, że muszą być zgłoszone do ubezpieczenia. Nie ma ono wpływu na wysokość składki na...

czytaj dalej

Kontakt

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

profiniks@gmail.com

604 109 906 lub 22 675 12 95

Kąty Grodziskie 111, 03-289 Warszawa

godziny otwarcia: 8.30 - 18.00