Blog podatkowy

Informacje oraz artykuły dotyczace zmian w przepisach 

„Mały ZUS” – projektowane zmiany

„Mały ZUS” to ulga, z której mogą korzystać obecnie przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekraczają poziomu 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit ustalany jest parametrycznie i ulega corocznie zwiększeniu, razem ze wzrostem minimalnego...

czytaj dalej

Powyborcze zmiany 2020

PiS nie wycofał się z zapowiadanego już ponad rok temu zamiaru uchwalenia trzech nowych ustaw o podatkach dochodowych. Nowe ustawy miałyby zastąpić obecne - o PIT i CIT. Ma to być "krótka i zrozumiała ustawa o opodatkowaniu rent i wynagrodzeń, ustawa o nowoczesnych,...

czytaj dalej

Opłaty parkingowe a paragon

Opłaty za parking mogą być księgowane na podstawie faktur oraz biletów z parkometru. Należy pamiętać, że opłat za parking potwierdzonych paragonem nie można zaliczyć do kosztów firmowych. PARAGON  może stanowić dowód księgowy w ściśle określonych przepisami...

czytaj dalej

Ubezpieczenie dziecka

Osoby do 18 roku życia, mają prawo do opieki zdrowotnej niezależnie od tego, czy są ubezpieczone, czy nie. Ustawa mówi, że podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia, co oznacza, że muszą być zgłoszone do ubezpieczenia. Nie ma ono wpływu na wysokość składki na...

czytaj dalej

Renta socjalna 2019

Renta socjalna przeszła w ostatnim czasie istotne zmiany w zakresie wysokości tego świadczenia. Renta socjalna to świadczenie przyznawane przez ZUS osobom pełnoletnim, u których stwierdzono całkowitą niezdolność do pracy (trwałą lub czasową – w przypadku trwałej...

czytaj dalej

Obowiązek zmiany matrycy stawek VAT w kasie fiskalnej

Od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące użytkowania kas fiskalnych. Zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816). Wiele zmian objęło użytkowników wszystkich kas...

czytaj dalej

Nowe deklaracje ZUS

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przygotować się na zmianę obowiązujących formularzy ZUS. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia wprowadzający nowe wzory druków. Zmianie ulegną dwa najczęściej używane...

czytaj dalej

Rachunek VAT – co można z niego opłacać?

Przedsiębiorcy mogą z rachunku VAT korzystać na bieżąco – nie muszą przetrzymywać zgromadzonego tam podatku aż do chwili, gdy podatek naliczony wykażą w deklaracji VAT. Jednym z celów, w związku z którymi można dysponować rachunkiem VAT jest – jak wskazuje art. 62b...

czytaj dalej

Zaświadczenia ZUS – bez wizyty w ZUS

Zaświadczenia z ZUS będą generowane automatycznie w formie elektronicznej, a ich uzyskanie nie będzie wymagać składania żadnych wniosków. Każdy przedsiębiorca wygeneruje taki dokument samodzielnie. Została uruchomiona usługa samodzielnego generowania zaświadczeń i...

czytaj dalej

Biała lista od 1 września 2019 r.

Przypomnijmy, że już 1 września br. wchodzi w życie nowa baza podatników VAT (tzw. biała lista). Zostanie ona udostępniona w formie elektronicznej i będzie aktualizowana na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Nowe przepisy zakładają, że w przypadku gdy...

czytaj dalej

Praca za granicą na umowę o pracę a rozliczenia w Polsce

Składki ZUS Pracownik sam zgłasza się do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem 01 25 xx. Dodatkowo wypełnia on formularz ZUS ZAA, w którym podaje adres podmiotu zagranicznego, z którym zawarł porozumienie uprawniające go do...

czytaj dalej

Nie będzie konsekwencji za JPK za lipiec 2019 po terminie

Z powodu zmiany certyfikatu klucza do wysyłki JPK_VAT tuż przed ustawowym terminem wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego za lipiec i trudności z przekazaniem pliku w poniedziałek 26 sierpnia, resort finansów nie będzie karał za pliki JPK_VAT dostarczone po terminie....

czytaj dalej

Nowe obowiązki dotyczące kas fiskalnych od maja 2019 roku

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej, zobowiązani są do: zapoznania osób prowadzących ewidencję na kasie fiskalnej (tj....

czytaj dalej

Samochód osobowy w firmie 2019

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych. W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (m.in. ewidencja przebiegu) kosztem nadal jest 100% wydatków eksploatacyjnych. W przypadku aut osobowych...

czytaj dalej

Kasa fiskalna a zawieszenie działalności

Od 1 maja 2019 r. podatnicy nie mają obowiązku dokonywania technicznego przeglądu kas, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Warunkiem jednak jest, aby w tym okresie nie prowadzili ewidencji. Jest to konieczne dopiero po wznowieniu działalności...

czytaj dalej

Dofinansowanie z urzędu pracy

Jednym z najpopularniejszych źródeł dofinansowania działalności gospodarczej od lat są dotacje przyznawane przez urzędy pracy. W ubiegłym roku urzędy na ten cel przeznaczyły ponad 700 tys. zł. Co zrobić, żeby otrzymać dotację? Źródeł finansowania działalności...

czytaj dalej

Kontakt

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

profiniks@gmail.com

604 109 906 lub 22 675 12 95

Kąty Grodziskie 111, 03-289 Warszawa

godziny otwarcia: 8.30 - 18.00