AMORTYZACJA – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Ustawa o rachunkowości nie określa wysokości stawek amortyzacyjnych oraz długości okresu amortyzacji, wskazuje jedynie, by przy ich ustalaniu uwzględnić okres ekonomicznej użyteczności amortyzowanego majątku. Dla celów bilansowych można wybrać bardzo różne metody...