B+R – ogólnie i zmiany w roku 2017

Wydatki poniesione na badania lub w inny sposób pozyskiwaną wiedzę, których wynik może być wykorzystany do produkcji nowych lub ulepszonych produktów lub technologii, określane są jako koszty prac rozwojowych (art. 26e-26g ustawy PIT i art. 18d-18e ustawy CIT). W roku...