BDO z okresem przejściowym

“Papierowy” okres przejściowy BDO ma zostać uruchomione w pełni w 2020 r., jednak do końca 2020 r. będą obowiązywały dotychczasowe przepisy ewidencyjne. Oznacza to, że przez najbliższych kilka lat sprawozdawczość nadal będzie przede wszystkim “papierowa”....

BDO od 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwo Środowiska wprowadziło bazę danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Baza została wprowadzona celem...