Biała lista od 1 września 2019 r.

Przypomnijmy, że już 1 września br. wchodzi w życie nowa baza podatników VAT (tzw. biała lista). Zostanie ona udostępniona w formie elektronicznej i będzie aktualizowana na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Nowe przepisy zakładają, że w przypadku gdy...