Brak PITu dla młodych (dotyczy również studentów)

Jest to nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26. roku życia. Dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy...

Zerowy PIT dla młodych

Rząd przyjął projekt ws. zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia. Z nowego prawa skorzystać ma ok. 2 milionów Polaków. Zerowy PIT oznacza zwolnienie z tego podatku osób do 26. roku życia. Kwota przychodów objętych zwolnieniem będzie ograniczona limitem rocznym...