Brak PITu dla młodych (dotyczy również studentów)

Jest to nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26. roku życia. Dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy...