Obowiązki podmiotów powiązanych w 2024 r.

Podmiotami powiązanymi są podmioty, w których jeden podmiot posiada w innym podmiocie co najmniej 25% udziałów i wywiera na niego znaczący wpływ. Regulacje mają zastosowanie również w odniesieniu do powiązań o charakterze rodzinnym. Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o...