Eksport usług a VAT

Eksport usług występuje, gdy miejscem świadczenia usług jest terytorium innego państwa.Niezależnie od tego, czy usługa na rzecz podmiotu zagranicznego jest wykonywana w kraju, czy poza nim, o miejscu jej opodatkowania decyduje wskazane dla niej w ustawie o VAT...