Wymiana karty pobytu

Kartę pobytu wymienia się w przypadku: zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu; zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym...