Formularz PIT-16Z – zmiany

Zgodnie z projektem nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, do wniosku CEIDG będzie można dołączać formularz PIT-16Z. Zmiana ma być korzystna dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej. Nowe przepisy w...