Pracownicze koszty uzyskania przychodów – zwykłe i 50%

Roczne koszty uzyskania wynoszą dla pracowników nie więcej niż: a) 1335 zł (co miesięcznie oznacza 111,25 zł), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z tytułu jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), b) 2002,05 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskiwał...