Opłaty parkingowe a paragon

Opłaty za parking mogą być księgowane na podstawie faktur oraz biletów z parkometru. Należy pamiętać, że opłat za parking potwierdzonych paragonem nie można zaliczyć do kosztów firmowych. PARAGON  może stanowić dowód księgowy w ściśle określonych przepisami...