Zmiany dotyczące zaliczek na podatek dochodowy

Sposób informowania o dokonanym wyborze W stosunku do lat ubiegłych w 2019 r. zmianie uległ termin zawiadomienia o wyborze przez uprawnionych podatników PIT kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na PIT. Od bieżącego roku podatnicy, którzy wybiorą na dany rok ten...