Mały ZUS + do 2 marca 2020 r.

Składki ZUS od dochodu to rozwiązanie przysługujące jedynie najmniejszym przedsiębiorcom, tj. takim, których przychody w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 120 tys. zł. Dodatkowym ograniczeniem jest minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej. Składki...

Mały ZUS dla przedsiębiorcy

Od 1 lutego 2020 roku ma wejść w życie przegłosowana właśnie przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Należy pamiętać, że niższe składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...