Ryczałt – miesięczny czy kwartalny

W roku 2017 prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2016 r. nie przekroczyły kwoty 107 440 zł (równowartość 25.000 euro). Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co...