Minimalna emerytura w 2019 r.

Warunki otrzymania emerytury minimalnej zostały określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wynosi ona 1030 zł brutto. Wysokość emerytury zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE....