Małe firmy są coraz rzadziej kontrolowane przez ZUS

Chociaż wpływy z kontroli firm są coraz wyższe, to liczba kontroli zmalała aż o jedną trzecią. Powód? ZUS kontroluje dziś głównie duże podmioty. W 2018 roku, w wyniku przeprowadzonych kontroli, ZUS naliczył firmom dodatkowe składki w wysokości aż 287 mln zł. Dla...