Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Zaświadczenie można bezpłatnie uzyskać:1) Pocztą2) Osobiście3) Przez internet POCZTA:Wypełniony wniosek w formie papierowej na druku, który można pobrać ze strony internetowej podpisany należy wysyłać należy pocztą. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu...