Mały ZUS + do 2 marca 2020 r.

Składki ZUS od dochodu to rozwiązanie przysługujące jedynie najmniejszym przedsiębiorcom, tj. takim, których przychody w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 120 tys. zł. Dodatkowym ograniczeniem jest minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej. Składki...