VAT – jawne numery bankowe

Rząd utworzy ogólnodostępną bazę wszystkich podatników VAT. W bazie znajdą się m.in. numery rachunków bankowych wszystkich przedsiębiorców. Przelew dokonany na rachunek inny niż ujawniony w bazie, uniemożliwi zaliczenie kwoty przelewu do kosztów uzyskania przychodu....