Ulga termomodernizacyjna w PIT

Na podstawie art. 26h ust. 2 ustawy o PIT, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku...