Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla przedsiębiorców

5 / 5 ( 1 vote ) Sejm uchwalił przepisy dotyczące działań mających na celu wsparcie przedsiębiorców. Zasiłek postojowy dla przedsiębiorców w wysokości 2 080 zł. Aby otrzymać świadczenie postojowe, przedsiębiorca musi spełnić trzy warunki. 1. Pierwszy warunek dotyczy...

Nowy plik JPK – więcej informacji o transakcjach

5 / 5 ( 4 votes ) Zapowiadane od dawna połączenie pliku JPK VAT i deklaracji VAT-7 nie będzie zwykłym scaleniem obu tych dokumentów. Przy okazji powstania nowego pliku JPK, na przedsiębiorców nałożone zostaną bowiem zupełnie nowe obowiązki sprawozdawcze. Termin...

Zakup towarów w USA a KPiR/cło/VAT

5 / 5 ( 4 votes ) Przy zakupie z USA konieczne jest posiadanie faktury, rachunku bądź umowy kupna. Dokument ten będzie podstawą do ujęcia w księdze przychodów i rozchodów. W przypadku importu otrzymana faktura nie powinna zawierać naliczonego podatku VAT. Co do zasady...

Mały ZUS + do 2 marca 2020 r.

5 / 5 ( 3 votes ) Składki ZUS od dochodu to rozwiązanie przysługujące jedynie najmniejszym przedsiębiorcom, tj. takim, których przychody w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 120 tys. zł. Dodatkowym ograniczeniem jest minimalny okres prowadzenia działalności...

Danina solidarnościowa – 4%

5 / 5 ( 4 votes ) Zgodnie z art. 30h ustawy o PIT, osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów...