Zmiany dotyczące zaliczek na podatek dochodowy

5 / 5 ( 7 votes ) Sposób informowania o dokonanym wyborze W stosunku do lat ubiegłych w 2019 r. zmianie uległ termin zawiadomienia o wyborze przez uprawnionych podatników PIT kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na PIT. Od bieżącego roku podatnicy, którzy wybiorą na...

Mały ZUS dla przedsiębiorcy

5 / 5 ( 12 votes ) Od 1 lutego 2020 roku ma wejść w życie przegłosowana właśnie przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Należy pamiętać, że niższe składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń...

Usługi szkoleniowe zwolnione z VAT

5 / 5 ( 9 votes ) Aby ustalić prawo do zwolnienia z VAT usług szkoleniowych, zasadnicze znaczenie ma art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, w szczególności punkty 26-29 regulujące zwolnienia z podatku działalności edukacyjnej. Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy o VAT ze...

BDO z okresem przejściowym

5 / 5 ( 8 votes ) “Papierowy” okres przejściowy BDO ma zostać uruchomione w pełni w 2020 r., jednak do końca 2020 r. będą obowiązywały dotychczasowe przepisy ewidencyjne. Oznacza to, że przez najbliższych kilka lat sprawozdawczość nadal będzie przede wszystkim...

BDO od 1 stycznia 2020 r.

5 / 5 ( 8 votes ) Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwo Środowiska wprowadziło bazę danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Baza została wprowadzona...

Zmiana kasy na kasę on line a ulga podatkowa

5 / 5 ( 6 votes ) Ulga przy zmianie kasy fiskalnej tradycyjnej na kasę on line przysługuje tylko niektórym branżom i tylko przy zamianie przymusowej. Korzystanie z nowego rodzaju kas fiskalnych zmusza podatników do zakupu i rezygnacji z dotychczasowej, tradycyjnej...