Ulga termomodernizacyjna w PIT

Na podstawie art. 26h ust. 2 ustawy o PIT, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku...

Polski Ład – kolejne zmiany

Zgodnie z proponowanymi przez Rząd zmianami w przepisach: zaproponowano obniżenie stawki PIT z 17 do 12 procent;planuje się odejście od ulgi dla klasy średniej na rzecz niższej stawki podatkowej, ponieważ jej stosowanie powoduje sporą liczbę problemów i...

Ryczałt 2022 ( Polski Ład)

W styczniu 2022 roku wchodzą w życie przepisy tzw. Polskiego Ładu. Od 2022 roku z ryczałtu mogą już korzystać wszystkie osoby, których przychody nie przekraczają kwoty 2 mln EUR, a lista branż, które z ryczałtu korzystać nie mogą, została ograniczona jedynie do...