Emerytury/renty i dorabianie

Od 1 marca 2024 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: · 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 5 278 zł 30 gr, (tyle można dorobić) · 130% tego wynagrodzenia tj. 9 802 zł 50 gr.(od tej sumy świadczenie...

Obowiązki podmiotów powiązanych w 2024 r.

Podmiotami powiązanymi są podmioty, w których jeden podmiot posiada w innym podmiocie co najmniej 25% udziałów i wywiera na niego znaczący wpływ. Regulacje mają zastosowanie również w odniesieniu do powiązań o charakterze rodzinnym. Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o...

SYSTEM KSeF – od kiedy obowiązkowy?

Ministerstwo Finansów przedstawiło spore zmiany w projekcie dot. Systemu KSeF, w tym przede wszystkim: Przesunięto wejście w życie tego rozwiązania z 1 stycznia 2024 r. do 1 lipca 2024 r.O dodatkowe pół roku (a więc do 1 stycznia 2025 r.) przełożono...