Blog podatkowy

Informacje oraz artykuły dotyczace zmian w przepisach 

Archiwizacja dokumentów u przedsiębiorcy

Zgodnie z przepisami, dokumenty podatkowe należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego. Obejmuje to: deklaracje – VAT oraz roczne PIT, KPIR lub Ewidencja przychodów, rejestr zakupu i...

czytaj dalej

Składki ZUS dla przedsiębiorców – od 1 stycznia 2021 r.

Przedsiębiorcy nie korzystający z ulgi Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy:  3 155,40 zł 1. Składka na ubezpieczenie emerytalne – 19,52%, tj. 615,93 zł2. Składka na ubezpieczenie rentowe – 8,00%, tj. 252,43 zł3. Składka na ubezpieczenie...

czytaj dalej

Nowy JPK VAT

Począwszy od 1 października 2020 roku wszystkie informacje znajdujące się dotychczas na deklaracji VAT/VAT-7K zostaną włączone do nowego przekształconego pliku JPK_VAT. Zlikwidowane zostaną załączniki VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT i dodatkowe wnioski dołączane do...

czytaj dalej

Zawieszenie działalności – istotne informacje

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może czasowo zawiesić prowadzenie firmy ze względu na urlop, kłopoty finansowe czy też na czas choroby. W tym czasie przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS, odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji...

czytaj dalej

Tarcza 4.0. – co obejmuje?

Zgodnie z tarczą 4.0.: zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 12 lipca br. Ustawa przewiduje przedłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8. Zasiłek przysługiwać ma niezależnie od tego, czy żłobek, przedszkole lub szkoła będą...

czytaj dalej

Program „Dobry Start”

300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie 300+przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.  Dzieci...

czytaj dalej

Centralny Rejestr Beneficjentów – termin 13 lipca 2020 r.

Przedsiębiorcom pozostał mniej niż miesiąc na przesłanie informacji o osobach, które faktycznie kontrolują spółki. Informacje dotyczące nawet pół miliona spółek muszą najpóźniej 13 lipca 2020 r. znaleźć się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Ich brak,...

czytaj dalej

Biała lista – zmiany dla podatników

Najważniejsza zmiana to zwolnienie z obowiązku sprawdzania rachunku na białej liście, gdy płacimy stosując split payment. Nie będą groziły, tak jak do tej pory sankcje w VAT, ale również sankcje w PIT i CIT. Zwolnienie z sankcji w PIT i CIT będzie można stosować...

czytaj dalej

Tarcza 3.0. – zmiany

Zgodnie z opublikowaną Ustawą o Tarczy Antykryzysowej 3.0, wprowadzono następujące zmiany: wprowadzono dodatkową możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS - aby z niego skorzystać, dochód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie...

czytaj dalej

Postojowe dla przedsiębiorców

Świadczenie postojowe wynosi jednorazowo 2080 zł, jeśli:  przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 roku i przychód, który uzyskał w miesiącu przed miesiącem, w którym złożył wniosek o świadczenie był o co najmniej 15 proc. niższy od...

czytaj dalej

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla przedsiębiorców

Sejm uchwalił przepisy dotyczące działań mających na celu wsparcie przedsiębiorców. Zasiłek postojowy dla przedsiębiorców w wysokości 2 080 zł. Aby otrzymać świadczenie postojowe, przedsiębiorca musi spełnić trzy warunki. 1. Pierwszy warunek dotyczy okresu prowadzenia...

czytaj dalej

Nowy plik JPK – więcej informacji o transakcjach

Zapowiadane od dawna połączenie pliku JPK VAT i deklaracji VAT-7 nie będzie zwykłym scaleniem obu tych dokumentów. Przy okazji powstania nowego pliku JPK, na przedsiębiorców nałożone zostaną bowiem zupełnie nowe obowiązki sprawozdawcze. Termin wdrożenia nowego,...

czytaj dalej

Zakup towarów w USA a KPiR/cło/VAT

Przy zakupie z USA konieczne jest posiadanie faktury, rachunku bądź umowy kupna. Dokument ten będzie podstawą do ujęcia w księdze przychodów i rozchodów. W przypadku importu otrzymana faktura nie powinna zawierać naliczonego podatku VAT. Co do zasady księgowania...

czytaj dalej

Mały ZUS + do 2 marca 2020 r.

Składki ZUS od dochodu to rozwiązanie przysługujące jedynie najmniejszym przedsiębiorcom, tj. takim, których przychody w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 120 tys. zł. Dodatkowym ograniczeniem jest minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej. Składki...

czytaj dalej

Danina solidarnościowa – 4%

Zgodnie z art. 30h ustawy o PIT, osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu...

czytaj dalej

Kontakt

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

profiniks@gmail.com

604 109 906 lub 22 675 12 95

Kąty Grodziskie 111, 03-289 Warszawa

godziny otwarcia: 8.30 - 18.00