3.8/5 - (5 votes)

Wydatek na wykup samochodu z leasingu w celu dalszej odsprzedaży to koszt bezpośredni na nabycie towaru handlowego, który należy ująć w kolumnie nr 10 KPiR.

Możliwa jest sytuacja, w której nastąpi wykup samochodu z leasingu do majątku firmowego z przeznaczeniem go do odsprzedaży przez podatnika, którego zakresem działalności nie jest handel samochodami.

Aby odliczyć 100% podatku VAT, wynikającego z faktury wykupu, to podatnik musi obowiązkowo zaprowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Dodatkowo konieczne jest złożenie informacji VAT-26 (w terminie 7 dni).

Jeżeli natomiast podatnik nie dopełni tych obowiązków, to w momencie zakupu będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia jedynie 50% kwoty podatku naliczonego.

Wówczas w momencie opodatkowanej podatkiem VAT odsprzedaży podatnik może dokonać korekty in plus pozostałej (uprzednio nieodliczonej) kwoty podatku VAT od zakupu. Korektę można dokonać w ciągu 60 miesięcy (lub 12 miesięcy, jeśli wartość samochodu nie przekracza 15 000 zł) i obejmuje ona okresy, od kiedy zmienione zostało przeznaczenie samochodu (tj. od kiedy został sprzedany). Jeśli np. będzie sprzedany w tym samym miesiącu, to podatnik może odliczyć pozostałe 50% podatku VAT (w całości). Jeśli np. 2 miesiące później, to podatnik odliczy 58/60 tej kwoty.

W związku z powyższym, są 2 sposoby, aby przy wykupie podatnik mógł odliczyć docelowo 100% (lub prawie 100%) podatku VAT naliczonego (od razu lub w momencie sprzedaży).