3.4/5 - (17 votes)

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i prowadzące PKPiR lub księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą zobowiązane prowadzić te księgi i ewidencję przy użyciu programów komputerowych.

W zależności od tego, czy podatnik płaci zaliczki miesięczne czy kwartalne, księgi i ewidencję trzeba będzie przekazywać co miesiąc lub co kwartał, a dodatkowo – po zakończeniu roku podatkowego.

Księgi będzie trzeba przekazywać elektronicznie w formacie JPK_KR lub JPK_PKPIR.

Od 2024 r. obowiązek przekazywania ksiąg będzie dotyczył podatników o obrotach przekraczających 50 mln zł, oraz grup podatkowych. W 2025 r. obowiązkiem tym zostaną objęci podatnicy obowiązani do składania ewidencji JPK_VAT, a w 2026 r. – pozostali podatnicy.