5/5 - (1 vote)

W 2023 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli stosować ci przedsiębiorcy, których przychody w 2022 roku nie przekroczyły kwoty 9.654.400 zł.

Przedsiębiorcy będą mogli również płacić go raz na kwartał, jeśli ich przychody w 2022 roku nie przekroczyły kwoty 965.440 zł.

Poza tym, od 2023 roku wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mogły być opodatkowane przychody uzyskiwane z tytułu tzw. najmu prywatnego, czyli najmu (także dzierżawy i innych podobnych umów) prowadzonego poza działalnością gospodarczą.

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać także prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą:
– spółki cywilne osób fizycznych,
– spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
– spółki jawne osób fizycznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o zpd,  ww. podatnicy mogą płacić w danym roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro;

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.