5/5 - (5 votes)
Od 1 marca 2024 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

· 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 5 278 zł 30 gr,  (tyle można dorobić)
· 130% tego wynagrodzenia tj. 9 802 zł 50 gr.(od tej sumy świadczenie zostanie zawieszone)

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 12 lutego 2024 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2023 r. 
(7 540 zł 36 gr).

Kwota maksymalnego zmniejszenia:
- 890,63 zł w przypadku emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
- 668,01 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- 757,08 zł w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba. 
Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 09 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r. /M.P. z dnia 09 lutego 2024 r. poz. 106/

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  /M.P. z dnia 13 lutego 2024 r. poz. 112/