5/5 - (2 votes)

W styczniu 2022 roku wchodzą w życie przepisy tzw. Polskiego Ładu.

Od 2022 roku z ryczałtu mogą już korzystać wszystkie osoby, których przychody nie przekraczają kwoty 2 mln EUR, a lista branż, które z ryczałtu korzystać nie mogą, została ograniczona jedynie do czterech branż, tj.:

– prowadzenie aptek,

– działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

– handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

– wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Branże z ryczałtem 14%

Nowa stawka w wysokości 14% od 2022 roku obejmie następujące grupy przedsiębiorców:

– usługi w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), w tym usługi położnych, pielęgniarek, stomatologów, psychologów i fizjoterapeutów,

– usługi architektoniczne i inżynierskie oraz usługi badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71) oraz

– usługi w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Ryczałt 12%

Jeszcze więcej na zmianie przepisów zyskają informatycy. Nowa stawka od 2022 roku nie obejmie jednak całej branży IT. Stawka 12% dotyczyć bowiem będzie jedynie następujących usług:

– usługi związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online,

– usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

– usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

– usługi związane z wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online,

– usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),

– usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),

– usługi objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),

– usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),

– usługi w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),

– usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Ryczałt 8,5%

Jak wynika z listy przedstawionej powyżej, stawka 12% obejmie jedynie niektóre rodzaje działalności w ramach szeroko pojętej branży IT. Jaką stawką zatem rozliczą się pozostali informatycy?

Przepisy o ryczałcie wprowadzają zasadę, zgodnie z którą te usługi, którym nie została przypisana żadna konkretna stawka, opodatkowane są stawką ogólną. A ta wynosi – 8,5%.

Do takich rodzajów działalności należeć będą m.in.:

– usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych,

– usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego,

– usługi zarządzania stronami internetowymi z zapewnieniem infrastruktury (hosting),

– pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych,

– analiza systemów komputerowych klienta,

– projektowanie i wdrażanie infrastruktury w chmurze, tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych,

– konfiguracja narzędzi monitorujących systemy informatyczne,

– automatyzacja procesów wdrożeń systemów informatycznych,

– projektowanie koncepcji, tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych,

– analiza wymagań i specyfikacji procesów automatyzacji dla systemów komputerowych,

– testy manualne oprogramowania.

O tym, czy w danym przypadku przedsiębiorcy rzeczywiście przysługuje stawka 8,5% mogą często decydować niuanse. Dlatego dla pewności warto wystąpić do Głównego Urzędu Statystycznego z oficjalnym wnioskiem o sklasyfikowanie wykonywanych usług według kodu PKWiU.

Składka zdrowotna na ryczałcie

Warto nadmienić, iż osoby decydujące się na zmianę formy opodatkowania i przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zyskają nie tylko uproszczone zasady opodatkowania (brak konieczności ewidencjonowania kosztów), ale również prostsze zasady opłacania składki zdrowotnej.

Ryczałtowcy, jako jedna z nielicznych grup przedsiębiorców w 2022 roku, opłacają bowiem składkę zdrowotną nie od dochodu, lecz w stałej, ryczałtowej kwocie.

Nowe przepisy zakładają uzależnienie składki zdrowotnej od poziomu przeciętnego wynagrodzenia.

– przychody < 60 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 320 zł),

– przychody 60 000 – 300 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 540 zł),

– przychody > 300 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 960 zł).

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem również mają możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w kwocie 85 tys. zł dla każdego z rodziców przysługującego dużym rodzinom.