3/5 - (2 votes)

Ministerstwo Finansów przedstawiło spore zmiany w projekcie dot. Systemu KSeF, w tym przede wszystkim:

  1. Przesunięto wejście w życie tego rozwiązania z 1 stycznia 2024 r. do 1 lipca 2024 r.
  2. O dodatkowe pół roku (a więc do 1 stycznia 2025 r.) przełożono obligatoryjne raportowanie w tym systemie dla podatników zwolnionych podmiotowo z VAT.
  3. Do 31 grudnia 2024 r. pozwolono także podatnikom korzystać w dotychczasowej formie z faktur uproszczonych oraz faktur z kas fiskalnych.
  4. Z przedmiotowego objęcia systemu KSeF wyłączono faktury konsumenckie (B2C) oraz bilety, które spełniają funkcję faktury (np. opłaty za autostrady).

Gdy e-Faktury staną się obowiązkowe, klasyczne faktury w  większości przejdą do przeszłości. Dotyczy to zarówno faktur sprzedażowych, jak i zakupowych. Należy przy tym mieć na uwadze, że w okresie przejściowym możemy wystawić fakturę przy pomocy systemu KSeF, natomiast odbiorca tej faktury odbierze ją w tymże systemie, tylko gdy wyraził wcześniej taką zgodę. Brak zgody odbiorcy nie wyłącza jednak możliwości wystawienia jej w tym systemie przez wystawcę. Oznacza to, że już teraz możemy korzystać z tego rozwiązania, nie musząc przy tym myśleć o konieczności udzielenia na to zgody przez drugą stronę danej, zawieranej przez nas transakcji.

Od 1 lipca 2024 r. zgoda ta nie będzie konieczna. Warto więc również pomyśleć, aby zgodę tą wyrazić wcześniej, dając sobie tym samym więcej czasu na przyzwyczajenie się do systemu, także ze strony odbiorcy.

Podmioty muszą nauczyć się gromadzić i odpowiednio ukazywać dane w ustrukturyzowanej formie e-Faktury. Powstanie również konieczność zintegrowania funkcjonujących dzisiaj w firmach systemów księgowych i rachunkowych z Krajowym Systemem e-Faktur oraz dostosowania do tego systemu wszystkich wewnętrznych procesów, których częścią składową są faktury.