4.8/5 - (10 votes)

Prowadzący własny biznes twórcy mogą skorzystać z nowej ulgi. Zgodnie z interpretacją urzędu skarbowego zarabiający na prawach własności intelektualnej mogą płacić od dochodów tylko 5 proc. podatków. Należy założyć firmę i przenieść na kontrahenta prawa autorskie do swoich dzieł.

Chodzi o obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. ulgę na działalność innowacyjną, tzw. lp Box. Dotyczy tych, którzy tworzą nowoczesne technologie np. programy komputerowe. Nowe przepisy są dość skomplikowane i eksperci wróżyli, że ciężko będzie skorzystać z preferencji.

Nowa ulga ma przysługiwać nie tylko tym, którzy tworzą programy komputerowe. Z preferencji mogą skorzystać też przedsiębiorcy zarabiający na wynalazkach, wzorach użytkowych i przemysłowych czy produktach leczniczych. Innowacja musi uzyskać ochronę prawną, np. patent na wynalazek.

Z preferencji można skorzystać też przed uzyskaniem patentu, ale trzeba się liczyć, że jeśli z ochrony nic nie wyjdzie, to trzeba będzie oddać ulgę.

Dochód z działalności innowacyjnej trzeba wyliczyć na podstawie specjalnego wzoru zamieszczonego w ustawach o PIT/CIT. Nowością jest też obowiązek wyodrębnienia w księgach rachunkowych przychodów, kosztów oraz dochodów przypadającego na dane prawo własności intelektualnej. Dodatkową ewidencję muszą także założyć prowadzący księgę przychodów i rozchodów.

Ministerstwo Finansów podkreślało w uzasadnieniu do projektu nowych przepisów, że ulga ma skłonić firmy do lokowania i zatrzymywania własności intelektualnej w Polsce.