5/5 - (1 vote)

Zgodnie z przepisami, dokumenty podatkowe należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego. Obejmuje to: deklaracje – VAT oraz roczne PIT, KPIR lub Ewidencja przychodów, rejestr zakupu i sprzedaży VAT, a także dowody księgowe – faktury, rachunki, dowody wewnętrzne, inne dokumenty, potwierdzające przychody i koszty oraz pozostałe ewidencje – np. środków trwałych, wyposażenia, przebiegu pojazdów.

W związku z powyższym w 2021 r. dokumenty, które można wyrzucić obejmują dokumentację do 2014 r. włącznie. Natomiast dokumentację dla urzędu skarbowego za 2015 r., którego termin płatności minął 30 kwietnia 2016 r., trzeba zachować do końca 2021 roku kalendarzowego.

W przypadku dokumentacji ZUS dotyczącej przedsiębiorcy termin jest trochę krótszy i wynosi wynosi 5 lat, licząc od daty złożenia dokumentu w ZUS (wystawionych po 1 stycznia 2012 r.). Oznacza to, że na koniec 2020 r. podatnik może zlikwidować dokumentację ZUS dotyczącą lat 2013-2015. Dokumentacja obejmuje m.in. dokumenty ZUS ZUA, ZUS ZWUA oraz ZUS DRA.