5/5 - (8 votes)

Papierowy” okres przejściowy

BDO ma zostać uruchomione w pełni w 2020 r., jednak do końca 2020 r. będą obowiązywały dotychczasowe przepisy ewidencyjne. Oznacza to, że przez najbliższych kilka lat sprawozdawczość nadal będzie przede wszystkim “papierowa”. Elektroniczny rejestr będzie funkcjonował zatem w ograniczonym zakresie.

Zdaniem ekspertów świadczy to o skali trudności, jaką sprawia tworzenie elementów BDO. Na dodatek brak elektronicznego formularza rejestracyjnego/aktualizacyjnego spowodował obciążenia w administracji samorządowej oraz opóźnienia w rejestracji podmiotów w BDO.

BDO może nie ruszyć w 2020 r.

Z technicznego i technologicznego punktu widzenia zrozumiałym jest rozłożenie w czasie prac nad wytworzeniem pozostałych modułów BDO – ocenia BCC. Według organizacji BDO nie będzie jednak działać od 1 stycznia 2020 r. jak deklarowano wielokrotnie podczas prac nad nowelizacją ustawy o odpadach w 2017 r.

W związku z zawartymi przepisami przejściowymi i przesunięciami środków finansowych sądzić należy, iż pełnej funkcjonalności BDO spodziewać należy się około 2023-2025 r.

Jest to niepokojącą informacja, ponieważ przez najbliższe kilka lat dane o odpadach będą dalej danymi deklaratywnymi. BCC popiera pomysł likwidacji często nieaktualnych i nieprzystających do rzeczywistości wzorów sprawozdań. BCC proponuje opracowanie załączników do ustawy w postaci wzorów poszczególnych sprawozdań. Pozostawienie jedynie ogólnych zapisów co do zawartości formularzy w BDO spowoduje liczne problemy interpretacyjne, a na poziomie technicznej produkcji modułu BDO doprowadzi do nieporozumień na linii zlecający-wykonawca. Powodem tych nieporozumień będzie oczekiwanie przez zlecającego (MŚ) walidacji i współpracy poszczególnych elementów systemu. BCC proponuje, aby w prace nad BDO zaangażować także Ministerstwo Cyfryzacji.