4.9/5 - (11 votes)

Przypomnijmy, że już 1 września br. wchodzi w życie nowa baza podatników VAT (tzw. biała lista). Zostanie ona udostępniona w formie elektronicznej i będzie aktualizowana na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Nowe przepisy zakładają, że w przypadku gdy przedsiębiorca dokona przelewu na kwotę wyższą niż 15 tys. zł na rachunek kontrahenta inny niż wskazany w bazie, to nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty przelewu w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł.

Co więcej, dokonanie takiego przelewu na konto niewidniejące w bazie będzie skutkowało poniesieniem ryzyka odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za jego zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy będzie zatem sprawdzenie – przed dokonaniem przelewu – czy numer konta bankowego widniejący na fakturze pokrywa się z numerem rachunku zgłoszonym do US przez jego kontrahenta. Sprawdzenie takie będzie szczególnie ważne w przypadku transakcji na kwoty powyżej 15 tys. zł. Dane kontrahentów będziemy mogli sprawdzić za pomocą specjalnych wyszukiwarek, które w dniu 1 września zostaną opublikowane w serwisie Ministerstwa Finansów oraz na stronach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dane każdej firmy znajdą się w nowej bazie automatycznie. Jeśli jednak od tego czasu numer rachunku bankowego firmy uległ zmianie, przedsiębiorca powinien zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego lub poprzez CEIDG.

Od 1 września każdy przedsiębiorca powinien zatem pamiętać, aby:

  • sprawdzić swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT, aby dowiedzieć się, czy jest on czynnym podatnikiem VAT,
  • w dniu zapłaty za fakturę sprawdzić, czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku w bazie podatników VAT.

Ponadto, przedsiębiorca przyjmujący płatności powyżej 15 tys. zł powinien sprawdzić, czy numer jego rachunku bankowego widniejący w nowej bazie jest prawidłowy. Nowe przepisy dotyczące uruchomienia rządowej bazy danych mają wejść w życie już 1 września 2019 roku. Wyjątkiem są zapisy dotyczące negatywnych konsekwencji wynikających z wykonania przelewu na rachunek inny niż ujawniony w bazie. W celu umożliwienia przedsiębiorcom dostosowania się do zmian, rozwiązanie to wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2020 roku.