5/5 - (6 votes)

Przedsiębiorcom pozostał mniej niż miesiąc na przesłanie informacji o osobach, które faktycznie kontrolują spółki. Informacje dotyczące nawet pół miliona spółek muszą najpóźniej 13 lipca 2020 r. znaleźć się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Ich brak, a nawet spóźnienie się z ich przekazaniem, może skutkować karą w wysokości do miliona złotych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych działa od 9 miesięcy – zaczął funkcjonować 13 października 2019 r. Nie ma w nim jednak wszystkich danych, które ma za zadanie gromadzić – brakuje w nim danych o ujętych w jego nazwie beneficjentach rzeczywistych wszystkich spółek założonych przed 13 października 2019 r.

Mowa o spółkach handlowych:

  • jawnych;
  • komandytowych;
  • komandytowo-akcyjnych;
  • z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • akcyjnych (z wyłączeniem spółek publicznych);
  • od 1 marca 2021 r. także prostych spółkach akcyjnych.

W przypadku każdej z nich do CRBR zgłosić będą musiały się osoby, które mogą wywierać decydujący wpływ na działania spółki. Według wyjaśnień resortu mowa o:

  • udziałowcach lub akcjonariuszach posiadających prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji w danej spółce;
  • osobach dysponujących więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnicy albo użytkownicy lub na podstawie porozumień z innymi osobami uprawnionymi do głosu;
  • osobach sprawujących kontrolę nad spółką lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji.

Jeśli dana spółka nie będzie w stanie określić beneficjenta rzeczywistego i tak będzie musiała dokonać rejestracji w CRBR. Wówczas wpisze po prostu pełniących stanowiska kierownicze w firmie.

Co istotne, zagraniczne spółki działające w Polsce jako oddziały macierzystych przedsiębiorstw są zwolnione z rejestracji w przeciwieństwie do spółek w stanie likwidacji lub upadłości.

Informacje zawierające dane spółki i dane beneficjenta oraz osób reprezentujących spółkę muszą znaleźć się w CRBR najpóźniej 13 lipca 2020 r., jeśli spółka zaczęła działalność przed 13 października 2019 r. Spółki założone po 13 października miały 7 dni od dnia wpisu do KRS na dokonanie zgłoszenia. Tygodniowy termin będzie dotyczył także zmian w spółce. Brak zgłoszenia lub spóźnienie się z nim może skończyć się karą w wysokości do miliona złotych.

Cały proces dokonywania zgłoszeń odbywa się online za pośrednictwem witryny stworzonej przez Ministerstwo Finansów.