5/5 - (10 votes)

Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą podpisania aktu notarialnego przez strony umowy darowizny lub przekazania samochodu (gdy umowa nie została zawarta w formie aktu notarialnego). Jeżeli darowiznę zgłoszono w trakcie kontroli US to trzeba uznać, że obowiązek podatkowy powstał dopiero wtedy. Fiskus naliczy stawkę karną wynoszącą aż 20%. Warto pamiętać, że w przypadku potwierdzonej notarialnie darowizny samochodu, to notariusz zajmie się obliczeniem oraz poborem należnego podatku.

Kwota wolna od podatku od darowizny samochodu

Podatek od darowizny samochodu jest relatywnie wysoki, jeżeli obdarowany nie korzysta z nielimitowanego zwolnienia. Wysokość kwoty wolnej od podatku różni się w zależności od tzw. grupy podatkowej. Grupy podatkowe wyglądają następująco:

a) grupa „0” (zwolnienie nielimitowane) – osoba otrzymująca samochód w ramach darowizny może skorzystać z takiego zwolnienia, jeżeli auto wcześniej należało do małżonka, dziecka, wnuka, prawnuka, rodzica, dziadka, pradziadka, pasierba, brata, siostry, ojczyma lub macochy;

b) grupa pierwsza z kwotą wolną 9637 zł (obdarowany/obdarowana jest dla darczyńcy: teściem, teściową, zięciem lub synową);

c) grupa druga z kwotą wolną 7276 zł (obdarowany/obdarowana jest dla darczyńcy: córką brata, synem brata, córką siostry, synem siostry, wnukiem / prawnukiem brata, wnukiem / prawnukiem siostry, wujem, ciotką, zstępnym krewnym lub małżonkiem pasierbów, mężem siostry, żoną brata, bratem męża, siostrą męża, bratem żony, siostrą żony, małżonkiem rodzeństwa małżonków – m.in mężem siostry żony, małżonkiem innych zstępnych krewnych – m.in żoną wnuczka);

d) grupa trzecia z kwotą wolną 4902 zł (obdarowany/obdarowana jest dla darczyńcy: członkiem dalszej rodziny lub osobą niespokrewniona z podatnikiem).

Warto nadmienić, że wszystkie wymienione powyżej kwoty wolne dotyczą sumy darowizn otrzymanych od jednego członka rodziny/osoby niespokrewnionej w okresie 5 lat poprzedzających rok ostatniej darowizny.

Jeżeli rynkowa wartość darowizn od danej osoby nie przekracza kwoty wolnej, to nie trzeba wypełniać deklaracji podatkowej i płacić podatku.

Zgłoszenie darowizny samochodu – terminy

W kontekście zwolnienia nielimitowanego (grupa „0”) bardzo ważne jest terminowe złożenie właściwego formularza (SD-Z2) do urzędu skarbowego. Dostarczenie takiego dokumentu po upływie 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny powoduje niestety utratę prawa do zwolnienia. To problematyczna sytuacja, ponieważ obdarowany niekorzystający ze zwolnienia ma tylko miesiąc od otrzymania darowizny na dostarczenie odpowiedniego formularza (SD – 3) do urzędu skarbowego.

Do wspomnianego dokumentu trzeba załączyć umowę darowizny auta. Na podstawie zgłoszenia fiskus oblicza wysokość podatku i przesyła osobie niekorzystającej ze zwolnienia odpowiednią decyzję wymiarową. Podatek trzeba zapłacić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Jeżeli podatnik przegapił upływ sześciomiesięcznego terminu na skorzystanie ze zwolnienia, to do podatku zostaną doliczone odsetki. Niestety wspomnianego terminu nie można będzie przywrócić.