5/5 - (4 votes)

Osoby samozatrudnione będą mogły składać wnioski o bezzwrotne dotacje w wysokości 23 tys na sfinansowanie bieżących potrzeb firmy. Dotacje przeznaczone są dla firm, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Warunkiem wypłaty dotacji jest wykazanie przez przedsiębiorcę spadku przychodów o przynajmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku.

Sformułowanie „po 1 lutego” oznacza w praktyce, że pierwszym możliwym miesiącem, który możemy uwzględnić do porównań, jest miesiąc marzec 2020 roku. O bezzwrotną dotację mogą wnioskować jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Dodatkowo, przedsiębiorca wnioskujący o dotację musi wykazać, iż nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. W praktyce oznacza to, iż na ten dzień nie mógł posiadać zaległości w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym.

Środki uzyskane z dotacji można przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków firmy, takich jak najem lokalu, zakup towaru, opłacenie rachunków za media, czy zakup paliwa.

Wysokość bezzwrotnej dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców zależy od liczby zatrudnionych pracowników i wyliczana jest według następującego wzoru:

Dotacja =  7845,11 zł * √x, gdzie x oznacza ilość zatrudnionych osób, łącznie z samym przedsiębiorcą.

Co istotne, dotacja przysługuje również osobom samozatrudnionym. Miesięczna wartość dotacji dla osoby samozatrudnionej wyniesie zatem 7845,11 zł.

Z kolei firma zatrudniająca 5 pracowników może wnioskować o miesięczną dotację o wartości 7845,11 zł * √6, tj. w kwocie 19216,52 zł.

Bezzwrotna dotacja wypłacana będzie przez 3 miesiące. Oznacza to, że całkowita wartość dotacji dla osoby samozatrudnionej wyniesie 3 x 7845,11 zł, czyli 23535,33 zł.

W przypadku mikro i małych przedsiębiorców, bezzwrotne dotacje uruchamiane są przez marszałków poszczególnych województw. Regionalizacja dotacji przekłada się również na sposób składania wniosków, który może być różny w różnych województwach. Ponadto, niektóre województwa wprowadzają do programu dodatkowe warunki, np. możliwość skorzystania z dotacji tylko wtedy, gdy firma prowadzi działalność jedynie w określonych branżach. Inne z kolei zaostrzają istniejące już warunki, np. zwiększenie wymaganego spadku przychodów.