4.8/5 - (6 votes)

Zgodnie z nowymi przepisami, już od września 2019 przedsiębiorca nie będzie mógł żądać wystawienia faktury na podstawie wydanego wcześniej paragonu. Będzie tylko jeden wyjątek.

Zgodnie z nowymi przepisami, które zaczną obowiązywać już we wrześniu 2019 r., przedsiębiorca będzie mógł zażądać wystawienia faktury na podstawie paragonu tylko w przypadku, gdy paragon taki zawierać będzie NIP nabywcy. I tylko na taki konkretny NIP faktura będzie mogła być wystawiona.

Przedłożenie paragonu bez widniejącego na nim NIP-u nabywcy powinno bowiem spotkać się z odmową wystawienia faktury.

W przypadku jednak gdy sprzedawca nie zastosuje się do nowych przepisów i – pomimo zakazu – wystawi fakturę na podstawie zwykłego paragonu, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami. Nowelizacja ustawy przewiduje bowiem, iż wystawienie takiej nielegalnej faktury będzie oznaczało nałożenie na sprzedawcę dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze.

Co więcej, identyczna sankcja spotka również drugą stronę transakcji. Przedsiębiorca, który ujmie w ewidencji taką fakturę zakupową, również zostanie obciążony dodatkowym zobowiązaniem w wysokości 100% podatku VAT.

Większość używanych obecnie kas fiskalnych posiada już możliwość drukowania NIP-u na paragonie Co jednak w przypadku tej części kas, które takiej funkcji nie posiadają? W takiej sytuacji nabywca będzie musiał zdecydować już w momencie zakupu, czy chce otrzymać docelową fakturę, czy też decyduje się na paragon bez NIP-u. Należy jednak pamiętać, że jeśli wybierzemy to drugie rozwiązanie, definitywnie stracimy możliwość uzyskania faktury w późniejszym okresie.

Co istotne, wprowadzenie nowych przepisów nie oznacza, że paragon z wydrukowanym NIP-em nabywcy stanie się dowodem księgowym. Będzie on wciąż tylko zwykłym paragonem, który nie uprawnia do odliczenia podatku VAT, ani ujęcia danego wydatku w kosztach firmy.

Zgodnie z zapisami ustawy, nowe przepisy wchodzą w życie już 1 września 2019 roku. Ustawa przewiduje również zastosowanie przepisów przejściowych w odniesieniu do paragonów wystawionych przed dniem 1 września. W takim przypadku faktura do paragonu będzie mogła zostać wystawiona w ciągu trzech kolejnych miesięcy nawet wówczas, gdy paragon nie będzie zawierał numeru NIP.