5/5 - (16 votes)

Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wymaga od podatnika posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania za jej pomocą każdej sprzedaży.

W 2019 r. zlikwidowano 3 zwolnienia przedmiotowe z kasy fiskalnej: 
1. transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta;
2. usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni, obejmujące usługi mycia okien, usługi czyszczenia pieców i kominów, usługi dezynfekcji i tępienia szkodników, usługi zamiatania śmieci i usuwania śmieci;
3. usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

Nowe zwolnienie z kasy fiskalnej w 2019 r. – mimo iż każde kolejne rozporządzenie zasadniczo ma na celu zawężenie grona podatników uprawnionych do zwolnień z kas fiskalnych, w 2019 r. z preferencji takiej może korzystać nowa grupa. 49 – koła gospodyń wiejskich.

Czynności wyłączone ze zwolnień z kas fiskalnych w 2019 r. – ze względu na swój szczególny charakter, niektóre czynności muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Zostały one wymienione w § 4 rozporządzenia. W praktyce oznacza to, iż podatnik planujący rozpoczęcie dostawy towarów lub świadczenia usług z tego katalogu, musi zakupić i poddać fiskalizacji kasę jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta.

Zwolnienia przedmiotowe z kasy fiskalnej w 2019 r. – bez względu na wielkość obrotu, zgodnie z załącznikiem.

Zwolnienia podmiotowe z kasy fiskalnej w 2019 r. – Podatnicy, których obrót ze sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w roku 2018 nie przekroczył określonego limitu, mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia obowiązującego w 2019 r. Zgodnie z tym przepisem, zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej przysługuje podatnikom, których obrót netto z tej sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł netto. Podatnicy kontynuujący sprzedaż w 2019 r., którzy nie przekroczyli limitu w roku 2018, ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej w 2019 r. korzystają do czasu przekroczenia limitu w wysokości 20.000 zł.

Podatnicy, którzy rozpoczynają sprzedaż w 2019 r., kwotę limitu wyliczają w proporcji do okresu jej prowadzenia. Biorą przy tym pod uwagę liczbę dni dokonywania sprzedaży – od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku. 
20.000 ZŁ / 365 DNI X LICZBA DNI PROWADZENIA SPRZEDAŻY

Przekroczenie limitu do zwolnienia z kasy w 2019 r. – Podatnik, którego obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przekroczył przysługujący mu limit, na wprowadzenie kasy fiskalnej ma 2 miesiące. Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym obrót podatnika przekroczył limit.