5/5 - (1 vote)

Zgodnie z przyjętą 26 stycznia 2018 r. Ustawą – Prawo przedsiębiorców zostało wprowadzonych 6 nowych zasad:

1. Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone – przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń. 

2. Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy – przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść firmy. 

3. Przyjazna interpretacja przepisów – niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. To do urzędników będzie należało udowodnienie przedsiębiorcy winy, a nie na odwrót.

4. Zasada proporcjonalności – urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje. 

5. Zasada milczącej zgody – jeśli po upływie ustawowego czasu wydania jakiejś decyzji urzędowej, przedsiębiorca nie dostanie sygnału z urzędu, może zakładać, że jest ona pozytywna.

6. Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa – pracownicy administracji powinni postępować profesjonalnie i poczuwać się do odpowiedzialności za działania podejmowane w wykonaniu obowiązków służbowych.