5/5 - (12 votes)

Od 1 lutego 2020 roku ma wejść w życie przegłosowana właśnie przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Należy pamiętać, że niższe składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oznaczają również niższą emeryturę w przyszłości.

Od przyszłego roku przedsiębiorcy zostaną obciążeni proporcjonalnie do dochodu, co w praktyce oznacza, że składki ulegną znacznemu obniżeniu. Z tej możliwości skorzystają właściciele firm, które w 2019 roku uzyskały przychód na poziomie nieprzekraczającym 120 tysięcy zł, a działalność prowadziły przez minimum 60 dni. Ze zniżki nie będą mogli jednak skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych. Przykładowo, przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2,8 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 r., bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 zł

Twórcy projektu mają nadzieję, że Mały ZUS Plus stanie się dla drobnych przedsiębiorców dodatkowym impulsem do zwiększenia inwestycji a także konsumpcji. Ma to wpłynąć na zwiększenie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego oraz pobudzić aktywność zawodową Polaków.

Dotychczasową ulgę, czyli Mały ZUS wprowadzono od stycznia 2019 roku. Dotychczas mogą z niego korzystać właściciele firm, których roczny przychód nie przekroczył w 2018 roku 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł. Dla nich składki naliczane są proporcjonalnie do przychodu.

Zgodnie z projektem Ministerstwa Rozwoju obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.

Aby uniemożliwić pracodawcom wypowiadanie umów o pracę i nakłanianie pracowników do przechodzenia na działalność gospodarczą, z programu Mały ZUS Plus wyłączono osoby wykonujące działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.

Chęć skorzystania z ułatwienia będzie można deklarować w ciągu pierwszego miesiąca obowiązywania nowej ustawy. Jeśli natomiast uprawnienia do korzystania z niego przedsiębiorca nabędzie w późniejszym terminie, na zgłoszenie będzie miał 7 dni.

Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS Plus.