4.9/5 - (9 votes)

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wydatki na zakup motocykla jako koszt podatkowy

Jeśli motocykl będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i służył np. dojazdom do klienta, czy tez innym celom związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek związany z jego zakupem, na zasadach przewidzianych dla środków trwałych. Potwierdza to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2017 r., sygn. 1462-IPPB1.4511.1127.2016.2.KS1:

Jednorazowa amortyzacja motocykla

Niestety, zdaniem organów podatkowych, przepis art. 22k ust. 7 ustawy o PIT w zakresie dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych nie ma zastosowania do motocykla wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 sierpnia 2016 r., sygn. ILPB1/4511-1-594/16-2/SŚ. Oznacza to, że przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza dokonywanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego jakim jest motocykl. W konsekwencji należy stwierdzić, że odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej motocykli dokonuje się na takich samych zasadach jak w przypadku samochodów osobowych.

Odzież i kask to wydatki o charakterze osobistym

O ile zarówno odpisy amortyzacyjne dokonane od wartości początkowej motocyklu, jak i wydatki związane z eksploatacją (paliwo, usługi serwisowe, części zamienne), będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu, o tyle z zaliczeniem do kosztów wydatków na odzież motocyklową sprawa nie jest już taka prosta. Niektóre organy podatkowe stoją na stanowisku, że tego typu wydatki nie mogą zostać ujęte w koszach, gdyż stanowią one wydatki osobiste motocyklisty.

Aby wydatki poniesione na zakup kasku i odzieży i/lub ochraniaczy można było uznać za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, ubiór motocyklisty musi spełniać określone wymogi. Ubiór taki musi utracić charakter odzieży osobistej i musi być opatrzony trwałymi cechami charakterystycznymi dla firmy (nazwa firmy, logo itp.).

Skoro bowiem w obecnych czasach jeżdżenie motocyklem wymaga używania odzieży specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowiącymi ochronę przed niższymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych, a ponadto zasady bezpieczeństwa wymagają, aby motocyklista był ubrany w odzież specjalnie przystosowaną do jazdy motocyklem, to w konsekwencji należy zgodzić się z tym, że wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odzieży motocyklowej pozostają w związku z osiąganymi przychodami, tym bardziej, że odzież motocyklowa różni się istotnie od odzieży standardowej.

Jak wynika z powyższego, pomimo, że stanowisko fiskusa wydaje się nie mieć uzasadnienia, zaliczenie wydatków na zakup kasku i odzieży motocyklowych do kosztów może przysporzyć podatnikowi problemów podczas ewentualnej kontroli podatkowej.