5/5 - (5 votes)

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przygotować się na zmianę obowiązujących formularzy ZUS.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia wprowadzający nowe wzory druków. Zmianie ulegną dwa najczęściej używane formularze, tj.:

  • deklaracja rozliczeniowa ZUS-DRA,
  • raport imienny ZUS-RCA

Ponadto, rozporządzenie wprowadza również nowe wzory dla informacji miesięcznej oraz informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej. Wprowadzenie nowych formularzy ma związek z istotnymi zmianami w niektórych ustawach.

Deklaracja ZUS-DRA ulegnie zmianie z powodu wprowadzenia obowiązku opłacania składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) razem ze składką na Fundusz Pracy.

Z kolei raport imienny ZUS-RCA, jak również informacja dla osoby ubezpieczonej ulegną rozszerzeniu ze względu na nowe przepisy dotyczące pracowniczych planów kapitałowych (PPK). W związku z powyższym, w formularzach tych dodane zostały zupełnie nowe pola.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, nowe formularze zaczną obowiązywać od stycznia 2020 roku.