5/5 - (6 votes)

Do realizacji przekazany został projekt ministra Morawieckiego zawarty w Konstytucji Biznesu. Zakłada on wprowadzenie całkowitego zwolnienia ze składek ZUS dla nowo rejestrowanych firm. Zerowe składki mają obowiązywać przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Dopiero po upływie pół roku od założenia firmy, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS.

Półroczne zwolnienie z ZUS nie wyklucza jednak możliwości późniejszego skorzystania ze składek preferencyjnych. Po upływie półrocznego, bezskładkowego okresu prowadzenia działalności, przedsiębiorca będzie mógł bowiem dodatkowo skorzystać z prawa do opłacania obniżonych składek ZUS przez kolejne dwa lata działania firmy (a nie przez 3 lata, jak chciało tego Ministerstwo Pracy). Dwuletnie ulgowe składki kalkulowane będą na dotychczasowych zasadach. 

Oprócz półrocznego zwolnienia, które przysługiwać będzie każdej nowej firmie, nowe przepisy wprowadzają również pojęcie działalności nierejestrowanej. Osoby, które osiągają przychody nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia, w ogóle nie będą miały obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej, a więc również odprowadzania z tego tytułu składek ZUS. Zgodnie więc z nowymi przepisami, w 2018 roku nie będą musiały rejestrować działalności osoby, których miesięczne przychody nie przekraczają kwoty 1050 zł.

Oba rozwiązania, tj. zarówno działalność nierejestrowana, jak i półroczne zwolnienie ze składek ZUS stanowią element tzw. Konstytucji Biznesu. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że nowe ustawy zaczną obowiązywać od marca 2018 roku.