5/5 - (5 votes)

Począwszy od 1 października 2020 roku wszystkie informacje znajdujące się dotychczas na deklaracji VAT/VAT-7K zostaną włączone do nowego przekształconego pliku JPK_VAT. Zlikwidowane zostaną załączniki VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT i dodatkowe wnioski dołączane do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru w nowym pliku.

Na nową strukturę JPK_VAT będą się składać:

  • VAT-7 (JPK_V7M) lub VAT-7K (JPK_V7K),
  • plik JPK-VAT zawierający dane z ewidencji VAT,
  • VAT-27 – informacja podsumowująca w obrocie krajowym,
  • VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT,
  • VAT-ZD – zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego,
  • VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT,
  • pozostałe wnioski dołączane aktualnie do deklaracji VAT-7/VAT-7K jako osobne dokumenty.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie z VAT dalej będą mieli tę możliwość, będą przekazywać cześć ewidencyjną JPK w odstępach miesięcznych, natomiast po zakończeniu kwartału zobowiązani będą przesyłać drugą część pliku (część rozliczeniową).

Nowy plik nie będzie zawierał informacji składanych w informacjach podsumowujących dotyczących np. transakcji wewnątrzwspólnotowych. Podatnicy, u których pojawi się obowiązek przekazania do US druków VAT-UE, VAT-9M, VAT-8, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21 i VAT-23, będą musieli złożyć je odrębnie, tak jak do tej pory.

Kolejnym celem zmian jest automatyzacja systemu dostarczania dokumentów rozliczeniowych. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym składającym się z deklaracji VAT i ewidencji VAT.