5/5 - (6 votes)

Zapowiadane od dawna połączenie pliku JPK VAT i deklaracji VAT-7 nie będzie zwykłym scaleniem obu tych dokumentów. Przy okazji powstania nowego pliku JPK, na przedsiębiorców nałożone zostaną bowiem zupełnie nowe obowiązki sprawozdawcze.

Termin wdrożenia nowego, scalonego pliku JPK został wyznaczony na 1 kwietnia 2020 roku. Począwszy od tej daty nowym obowiązkiem zostaną objęte duże przedsiębiorstwa. Małe firmy zaś będą mogły od tego momentu składać nowy plik JPK dobrowolnie.

Datą, od której obowiązkiem nowego pliku JPK objęte zostaną wszystkie firmy zarejestrowane do VAT, jest data 1 lipca 2020 roku.  

Od 1 lipca 2020 roku (a dla dużych firm od 1 kwietnia) plik JPK będzie składany w jednym z dwóch wariantów:

 • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie lub
 • JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Nowy scalony plik JPK zawierać będzie informacje o zakupach i sprzedaży zawarte w ewidencjach VAT oraz wszystkie pozycje zawarte w dotychczasowych deklaracjach VAT-7. Ale to nie wszystko. Pojawią się bowiem również dodatkowe informacje, które do tej pory nie były nigdzie raportowane. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów, w nowym pliku JPK powinny znaleźć się również dodatkowe oznaczenia przyporządkowane do niektórych rodzajów transakcji. Nowe przepisy nakładają bowiem obowiązek oznaczania poszczególnych grup towarów i usług i raportowania tych oznaczeń w nowym pliku JPK.

Co istotne, informacje te podawane będą wyłącznie w pliku JPK, choć nie będą uwidaczniane na samych fakturach.

Rozporządzenie wymienia 13 liczbowych znaczników dla poszczególnych rodzajów transakcji, w tym 10 oznaczeń dla sprzedaży towarów oraz dodatkowe 3 oznaczenia dla sprzedaży usług.

Liczbami od 01 do 10 będą musiały być znakowane transakcje dotyczące sprzedaży m.in.:

 • napojów alkoholowych,
 • wyrobów tytoniowych,
 • urządzeń elektronicznych,
 • pojazdów i części samochodowych,
 • leków
 • budynków i gruntów.

Oznaczeniom podlegać będą również niektóre usługi, w tym m.in.:

 • usługi doradcze, księgowe i prawne,
 • usługi zarządcze, szkoleniowe i marketingowe,
 • usługi reklamowe, badania rynku i opinii publicznej,
 • usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

To jednak nie wszystko. Dodatkowe, „nieliczbowe” oznaczenia przyporządkowywane będą musiały być transakcjom dotyczącym m.in. sprzedaży wysyłkowej, świadczenia usług elektronicznych czy usług turystyki. Jeszcze inne oznaczenia będą obowiązkowe dla importu oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Dodatkowa grupa oznaczeń w nowym pliku JPK zarezerwowana została również dla niektórych dokumentów, takich jak:

 • dokumenty wewnętrzne,
 • raporty z kas fiskalnych oraz
 • faktury wystawione na podstawie paragonu.

Co więcej, znakowaniu podlegać będą również niektóre faktury zakupowe.

Od 1 lipca 2020 roku każdy przedsiębiorca będzie zatem zobowiązany do szczegółowego identyfikowania rodzaju przeprowadzanych transakcji, przyporządkowania im określonego kodu i raportowania ich co miesiąc w ramach nowego pliku JPK.