5/5 - (2 votes)

Od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. trwa nowy okres składkowy, od którego ustalana jest wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla wszystkich płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na to ubezpieczenie wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności.

Z uwagi na to, że najwyższa stopa procentowa składki dla grup działalności wynosi 3,33 % (do tej pory 3,60%) – począwszy od składek za kwiecień 2018 r. dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych składka będzie niższa i wyniesie 1,67 % (obecnie 1,8 %). Oczywiście niższa składka dotyczy również przedsiębiorców opłacających składki ZUS wyłącznie za siebie.