5/5 - (2 votes)

Od 1 listopada br. przestaje obowiązywać odwrotne obciążenie dla transakcji krajowych. Oznacza to, że dostawa towarów i świadczenie usług wykazanych w załącznikach 11 i 14 do ustawy o VAT będzie normalnie opodatkowane stawką VAT.

Kolejna zmiana polega na tym, że podatnik, który wykonuje dostawy towarów, świadczy usługi lub nabywa towary/usługi znajdujące się w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, musi od 1 listopada br. umieszczać na fakturach (o wartości sumarycznej powyżej 15 000 zł) informację: „Mechanizm podzielonej płatności”.

Zmienia się również forma płatności za te faktury. Jeśli chociaż jedna pozycja na fakturze będzie zawarta w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT oraz wartość całej faktury przekroczy 15 000 zł, to należy wcześniej założyć rachunek firmowy/biznesowy i opłacać tę fakturę metodą split payment (tj. wartość netto zostanie zapłacona na rachunek odbiorcy, natomiast podatek VAT – na oddzielny rachunek VAT). Na prywatnych rachunkach niestety nie można utworzyć rachunku VAT.

Oznacza to, że zarówno przy sprzedaży, jak i nabyciu towarów/usług z załącznika 15, aby móc korzystać z metody podzielonej płatności, to należy założyć i zgłosić do bazy CEIDG rachunek firmowy/biznesowy.