5/5 - (4 votes)

Opłaty za parking mogą być księgowane na podstawie faktur oraz biletów z parkometru. Należy pamiętać, że opłat za parking potwierdzonych paragonem nie można zaliczyć do kosztów firmowych.

PARAGON  może stanowić dowód księgowy w ściśle określonych przepisami sytuacjach, takich jak:
– zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych,
– wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów,
– przejazd płatną autostradą.

Taki paragon musi być opatrzony datą i stemplem jednostki go wydającej. Dodatkowo musi określać ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru.